Tegevus

Tegevused Eestis

Filmiõhtud, väljasõidud, jõulupeod, suvematkad ja palju muud

Juvente on piisavalt väike, et olla ühiseid väärtusi jagav sõpruskond, kus veedetakse ühiselt aega just nii, nagu liikmed kõige põnevamaks peavad.

Alkoholiteemaline ennetustöö

Juvente liikmed korraldavad koolides ja laiemale avalikkusele üritusi ja kampaaniaid, et teadvustada noortele meelemürkidevaba elu häid külgi.


Rahvusvahelised tegevused

Kuulume üleeuroopalisse karskluse ideed levitavate organisatsioonide võrgustikku Movendi

Movendis on paarkümmend Euroopa noorteorganisatsiooni, mille aktiivsemad liikmed ühiste ürituste ja kampaaniate käigus headeks sõpradeks saanud on. Lisaks sellele on Movendis ka väga palju täiskasvanute organisatsioone üle maailma.

Osaleme rahvusvahelistes kampaaniates ja seminaridel

Movendil on pidevalt käimas erinevaid kampaaniaid, mille aktiivgruppi on ka eestlased oodatud, seminarid toimuvad Euroopa erinevates riikides keskmiselt kaks korda aastas.

Korraldame ise rahvusvahelisi seminare

Juvente on ka ise olnud rahvusvaheliste seminaride korraldusmeeskonnas ning seminarid on toimunud ka Eestis.