Liitu

Meiega liitumiseks tuleb esitada ühingu juhatusele avaldus, kes selle esimesel võimalusel üle vaatab ning nõuetekohase avalduse korral liikme vastu võtab.

Täisliikmeks saab astuda 12 kuni 30-aastane isik, kes tunnistab ühingu eesmärke ja põhimõtteid ning nõustub vabatahtlikult hoiduma suitsetamisest ja alkoholi ning narkootiliste ainete mittemeditsiinilisest kasutamisest.

Toetajaliige nõustub neid tingimusi vabatahtlikult täitma kõigil ühingu ja ühinguga seonduvatel üritustel. Toetajaliikmel puudub ülemine vanusepiir.

Juvente liikmeks astumise avaldus (PDF)

Avaldust täites pea silmas järgnevat:

  • Kasuta avalduse täitmiseks võimalusel mõnda eraldiseisvat PDF-vaaturit (nt Adobe Reader või Foxit), mitte brauserit. Firefox ankeeti täita ei lase, Chrome’i puhul tuleb salvestamiseks kasutada PDF faili printimise funktsiooni (lihtsalt salvestades läheb lahtrite sisu kaduma).
  • Allkirjastades avalduse digitaalselt, kirjuta allkirja lahtrisse “allkirjastatud digitaalselt”. Digiallkirjaga avaldus saada meili teel juhatusele juhatus[ätt]juvente.ee
  • Allkirjastades avalduse paberil, prindi eelnevalt arvutis täidetud ankeet välja ja lisa oma allkiri vastavasse lahtrisse. Avaldus tuleb toimetada mõne juhatuse liikme kätte.

Liikmemaks

Organisatsiooni tööd toetab liikmete iga-aastane väike panus liikmemaksu kujul:

  • täisliikmetel 10€
  • toetajaliikmetel 15€
  • alla 18-aastastel on liikmemaks poole väiksem (5/7.5€)

Liitumise aastal arvestatakse liikmemaksu proportsionaalselt (kui liitud näiteks oktoobri alguses, maksad täisliikmena 2.50€)