Juhatus

Juvente tööd koordineerib kolm teotahtelist liiget, kes annavad oma parima, et organisatsiooni tegevus sujuks. Loe neist lähemalt juba altpoolt.

Sander Saavel

Sander liitus Juventega 2021. aastal, olles eelneva aasta tudengimessil kohanud organisatsiooni esindajaid. Kui oleks Juventest midagi teadnud, oleks võib-olla liitunud juba 10 aastat varem, aga teisalt ei möödunud need aastad ka sugugi tegevusetult – Tartu Ülikooli tuli Sander juba 2014. aastal (teda võib ka nimetada elukutseliseks tudengiks), on olnud aktiivne teisteski tudengiorganisatsioonides ning hetkel õpib ajaloo magistrantuuris. Kuigi ta on täiesti võimeline olukorda realistlikult hindama, on ta Juventes oma eesmärkidelt parandamatu ja ebaapologeetiline idealist (väike eneseiroonia), mis tuleneb osalt ka tema aktivistlikust loomusest.

Huvipakkuvamad teemad Juvente tegevuse valdkonnas on joogikultuur (eelkõige selle filosoofiline ja semiootiline külg), karskusliikumise ajalugu (eriti noorsoo osas ning seosed soome-ugri hõimuliikumisega) ning kollektiivne spordiharrastus. Ära ei põlga ka osalemist lauamänguõhtutel ja kainetel pubirallidel (pubi on karsklase jaoks sama legitiimne territoorium kui alkoholitarbija jaoks).

Väljaspool Juventet on peamisteks huvialadeks muusika ja sellega seonduv ajalugu (metal, folk, pop-folk, synthwave ja sellele lähedal paiknevad stiilid ning klassikaline), kunst, eri kultuurid ja arvutimängud (eriti kõik mis on retro). Kõiki kauaaegseid hobisid ei jõua siin muidugi ära lugeda. Sporti teeb ka palju, kui elektriratta toimimise jaoks ilmad piisavalt soojad on.

tl;dr: alkot ega muud narkot ei tee, aga karsklus seondub elujaatuse, mitte -eitusega. 

Joosep Paasmäe

Toomas Idnurm