Juhatus

Juvente tööd koordineerib neli teotahtelist liiget, kes annavad oma parima, et organisatsiooni tegevus sujuks. Loe neist lähemalt juba altpoolt.

Elo Vent

Tartusse jõudis Elo 2017. aastal ülikooli õppima asudes. Tudengina oli tal soov liituda tudengiorganisatsiooniga ning tema kõrvu ulatus kuuldus Juventest. Elo väärtushinnangud langesid organisatsiooni omadega kokku ning liitumise puhul ei olnud pikka mõtlemist. Juvente kõrvalt lõpetab Elo õpinguid Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal ning tantsib rahvatantsu rühmas Triskel.

Kristiina Pilden

Kristiinale jäi Juvente silma 2019. aasta kevadisel tudengipäevade messil, liikmeks astumiseni jõudis ta aga järgmise semestri tudengipäevade ajal toimunud infoõhtul. Juvente juures paelus teda eelkõige just vaba õhkkond, millest ei puudu ka fun element. Tartusse tudengielu nautima tuli Kristiina Saaremaalt juba pea 4 aastat tagasi ning vahvaid väljakutseid pakkunud teekond on ta nüüdseks toonud majandusteaduskonna lõpetamise lävele.

Läbi on proovitud ka mõne teise tudengiorganisatsiooni liikmelisus, näiteks on ta kaasa löönud TÜ Turundusklubi projektides ja aidanud ka lihtsalt aktiivse tudengina teaduskonna üritusi läbi viia. Vabal ajal leiab Kristiina suure tõenäosusega Fitlife klubis trennist, mõne raamatu seltsist või loodust nautimas. Lisaks õpib ta ka natuke hispaania keelt ja uurib investeerimise kohta.

Anni Varjo

Anni sattus Juventesse tänu Elole, kellega koos nad rahvatantsu tantsivad. Nii ta tuligi 2018. aasta sügisel Juvente infoõhtule ja esitas avalduse ning saigi Juvente liikmeks. Alguses Annit üllatas, et temaga sarnaselt mõtlevate noorte inistiatiivil toimetab lausa organisatsioon, kuid seda rõõmsam ta oli, kui leidis ja leiab praegugi uute liikmete seast mõttekaaslasi. Juhatuses tegutseb Anni liikmetele olulise info jagamisega, samuti on ta muus vajalikus nõu ja jõuga abiks.

 

reavahe

 
Jürgen Dengo