Juhatus

Juvente tööd koordineerib neli teotahtelist liiget, kes annavad oma parima, et organisatsiooni tegevus sujuks. Loe neist lähemalt juba altpoolt.

Elo Vent

Tartusse jõudis Elo 2017. aastal ülikooli õppima asudes. Tudengina oli tal soov liituda tudengiorganisatsiooniga ning tema kõrvu ulatus kuuldus Juventest. Elo väärtushinnangud langesid organisatsiooni omadega kokku ning liitumise puhul ei olnud pikka mõtlemist. Juvente kõrvalt lõpetab Elo õpinguid Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal ning tantsib rahvatantsu rühmas Triskel.

Nüüdseks on Juventes viibitud aeg andnud Elole hulga kogemusi ning liikmed pidasid teda piisavalt võimekaks, et 2020. aastal juhatuse esimehena organisatsiooni edasi viia. Edukat aastat meile kõigile!

Kristiina Pilden

Kristiinale jäi Juvente silma 2019. aasta kevadisel tudengipäevade messil, liikmeks astumiseni jõudis ta aga järgmise semestri tudengipäevade ajal toimunud infoõhtul. Juvente juures paelus teda eelkõige just vaba õhkkond, millest ei puudu ka fun element. Tartusse tudengielu nautima tuli Kristiina Saaremaalt juba pea 4 aastat tagasi ning vahvaid väljakutseid pakkunud teekond on ta nüüdseks toonud majandusteaduskonna lõpetamise lävele.

Läbi on proovitud ka mõne teise tudengiorganisatsiooni liikmelisus, näiteks on ta kaasa löönud TÜ Turundusklubi projektides ja aidanud ka lihtsalt aktiivse tudengina teaduskonna üritusi läbi viia. Vabal ajal leiab Kristiina suure tõenäosusega Fitlife klubis trennist, mõne raamatu seltsist või loodust nautimas. Lisaks õpib ta ka natuke hispaania keelt ja uurib investeerimise kohta.

Anni Varjo

Anni sattus Juventesse tänu Elole, kellega koos nad rahvatantsu tantsivad. Nii ta tuligi 2018. aasta sügisel Juvente infoõhtule ja esitas avalduse ning saigi Juvente liikmeks. Alguses Annit üllatas, et temaga sarnaselt mõtlevate noorte inistiatiivil toimetab lausa organisatsioon, kuid seda rõõmsam ta oli, kui leidis ja leiab praegugi uute liikmete seast mõttekaaslasi. Juhatuses tegutseb Anni liikmetele olulise info jagamisega, samuti on ta muus vajalikus nõu ja jõuga abiks.

Anni õpib praegu Hugo Treffneri Gümnaasiumis, tantsib TÜ Rahvakunstiansamblis ja kui ta koju maale sõidab, naudib loodust ja kahe rõõmsa taksikoera seltsi.

reavahe

Henri Laiho

Henri tuli Tartusse 2018. aastal, et ülikoolis informaatikat õppida. Tartu tudengiorganisatsioonidega tutvudes jäi algul mulje, et polegi kohta kus aktsepteeritaks karskete põhimõtetega tudengeid, seetõttu kuulis Henri Juventest alles esimese ülikooliaasta lõpus, peale mida hoidis Juvente tegemistel silma peal ja liitus juba suvel. Informaatika kasuks otsustas Henri, kuna juba hobikorras tegeles sellega, vabal ajal mängib ta veel ultimate frisbee’d (lendava taldriku mäng), loob või organiseerib muusikat, loeb raamatut ja teeb süüa. 2020 alguses kandideeris ta Juvente juhatusse, kus uue liikmena pakub uusi mõtteid ja aitab Juventet juhtida.