Juhatus

Juvente tööd koordineerib kolm teotahtelist liiget, kes annavad oma parima, et organisatsiooni tegevus sujuks. Loe neist lähemalt juba altpoolt.

Keit Prants

Keit on oma heasüdamlikkuse ja tegutsemistahtega täiendanud Juvente ridasid aastast 2015 saadik. Keidu kireks Juventes on rahvusvahelised projektid, mis muidugi ei takista tal ka kodumaiselt tegutseda ja korraldada. Vaba aja väliselt töötab Keidu ehitusvaldkonnas. Kui vabast ajast millelegi peale Juvente aega jääb, leiab teda aga kõige tõenäolisemalt trennist, mõne raamatu seltsis või köögist kookide ja muude söökide kallal toimetamast.

Keit on Juvente juhatuse esimees ning ta kannab hoolt selle eest, et kõik Juvente liikmetega seonduv oleks korras ning aktiiv saaks ikka kokku ja juventekad oleks tegusad.

Elo Vent

Tartusse jõudis Elo 2017. aastal ülikooli õppima asudes. Uue noore ja verivärske tudengina oli tal soov liituda tudengiorganisatsiooniga ning tema kõrvu ulatus kuuldus Juventest. Et Elo väärtushinnangud langesid organisatsiooni omadega kokku, siis liitumise puhul ei olnud pikka mõtlemist. Juba esimesel kohtumisel Juvente laua juures, avaldas ta 90%-list kindlust, et liitub Juventega. Infoõhtu lõpus esitas ta kirjaliku avalduse juhatuseliikmetele ja edasine on juba ajalugu. Nüüdseks on Juventes viibitud aeg andnud Elole võimaluse kogeda organisatsiooni esindamise ja ürituste korraldamise rolli.

Juvente kõrvalt õpib Elo praegu Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal, vihub rahvatantsu rühmas Triskel ja laulab Pärnu Sütevaka vilistlaskooris. Samuti õpib Elo korea keelt ning uurib aasia kultuure (põhiliselt Lõuna-Korea oma), et oma silmaringi laiendada. Tihti liigub ta Tartu-Pärnu vahet, et külastada oma nooremaid õdesid-venda ning nautida kodukoha võlusid.

Jürgen Dengo