Ideed

Juvente tegevus põhineb neljal põhiideel, milleks on demokraatia, tolerantsus, rahvusvahelisus ja karskus. Me usume, et iga noor saab anda oma panuse sõbralikuma ja meelemürkidevabama keskkonna kujunemisse.

Demokraatia
Me tunnustame kõikide inimeste samaväärsust ja õigust kaasa rääkida neid puudutavate otsuste tegemisel. Igaühel on vabadus väljendada oma arvamust, olla teiste poolt aktsepteeritud ning valida endale meelepärane elu. Noorel inimesel on õigus näha kõiki valikuvõimalusi, Juvente liikmetena püüame olla teistele noortele eeskujuks, tutvustades alternatiivset uimastivaba elustiili.

Tolerantsus
Igal inimesel on õigus oma valikutele ja vaadetele, mis ei ohusta ega solva teisi. Oluline on näha potentsiaali ja anda võimalusi eneseteostuseks igaühele ning ära kuulata ja aktsepteerida nende isiklikke või kultuuritaustast tulenevaid arvamusi.

Rahvusvahelisus
Kõikide rahvuste ja kultuuride esindajad on täisväärtuslikud inimesed, kellel on oma arusaamad inimõigustest ja isikuvabadustest. Suhtlemine teiste kultuuridega muudab inimese tolerantsemaks ja paindlikumaks ning aitab näha maailma tervikuna. Usume, et teineteise mõistmine ja rahvusvaheline koostöö on üheks tähtsamaks inimarengu eelduseks.

Karskus
Me ei poolda narkootikumide, alkoholi ja tubaka tarvitamist, kuna need pidurdavad isiksuse ja selle kaudu ka demokraatia arengut. Me näeme karskust ühe olulise tegurina, mille abil saab lahendada sotsiaalseid probleeme. Arvame, et karskus on oluline eeldus isikuvabaduse tagamiseks. Iga inimene peaks ise jõudma arusaamiseni ja otsuse langetama, et tema elu on täisväärtuslik, tervislik ja nauditav ilma mõnuaineteta.