🍹 Tähistame Tartu lastekaitsepäeva 2020!

Tartu lastekaitsepäeva 2020 tähistamiseks oleme koostanud lühikese õppevideo “Suviste mahlajookide valmistamine” lastele ja nende vanematele, kuidas valmistada kolme maitsvat suvist mahlajooki. Samuti räägime video teises pooles mõningatest näpunäidetest, kuidas vanemad võiksid lastega alkoholist rääkida.

Tartu Noorsootöö Keskus korraldab sel aastal perefestivali asemel üleriigilise telekampaania. Kampaania on suunatud täiskasvanutele ja selle eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust laste õigustest ning vajadustest harmooniliseks arenguks. Selle raames on kodulehele https://tntk.tartu.ee/tartu-linna-lastekaitsepaev/ kogutud Tartu Noorsootöö Keskuse koostööpartneritelt erinevaid videomaterjale (kuhu panustas ka Juvente), mis toetavad lapse ja vanema vahelise suhte toimimist, pakuvad ideid koostegemiseks või annavad muul viisil mõtteainet lapse maailma osas.