Kustav Prants

Kustav on väga teadmiste himuline. Ta tegeleb palju tehnoloogiaga ning ei pööra selga uutele võimalustele. Esmasel kohtumisel võib Kustav tunduda vaiksena, aga headeks sõpradeks saades võib ta mõnikord puht lollust rääkida. Kustavit huvitab väga reisimine ja uute sõpruste loomine, see on ka peamine põhjus, miks ta liitus Juventega.