Elo Vent

Tartusse jõudis Elo 2017. aastal ülikooli õppima asudes. Uue noore ja verivärske tudengina oli tal soov liituda tudengiorganisatsiooniga ning tema kõrvu ulatus kuuldus Juventest. Et Elo väärtushinnangud langesid organisatsiooni omadega kokku, siis liitumise puhul ei olnud pikka mõtlemist. Juba esimesel kohtumisel Juvente laua juures, avaldas ta 90%-list kindlust, et liitub Juventega. Infoõhtu lõpus esitas ta kirjaliku avalduse juhatuseliikmetele ja edasine on juba ajalugu. Nüüdseks on Juventes viibitud aeg andnud Elole võimaluse kogeda organisatsiooni esindamise ja ürituste korraldamise rolli.

Juvente kõrvalt õpib Elo praegu Tartu Ülikoolis infokorralduse erialal, vihub rahvatantsu rühmas Triskel ja laulab Pärnu Sütevaka vilistlaskooris. Samuti õpib Elo korea keelt ning uurib aasia kultuure (põhiliselt Lõuna-Korea oma), et oma silmaringi laiendada. Tihti liigub ta Tartu-Pärnu vahet, et külastada oma nooremaid õdesid-venda ning nautida kodukoha võlusid.